Hagab Industrier
Vi utvecklar och tillverkar
produkter för ventilationsmarknaden
border

Backströmningsskydd
Kanalgenomföring

Backströmningsskydd BASIC

BASIC

Kanalgenomföring HEATSTOP

HEATSTOP HSHA

Brandspjäll/Brandgasspjäll

Brand-/Brandgasspjäll INTACT

INTACT

Brandgasspjäll

Brandgasspjäll CSHA-ES

CSHA-ES

Tryckavlastningsspjäll

Tryckavlastningsspjäll CSHA-T

CSHA-T

Tryckavlastningsspjäll RSHA-T

RSHA-T

Styr- och övervakningsenheter för fristående system

Styr- och övervakningsenheter SEHA

SEHA

Styr- och övervakningsenheter SEHA-M

SEHA-M

Styr- och övervakningsenheter SEHA-MY

SEHA-MY

Styr- och övervakningsenheter SEHA-T

SEHA-T

Styr- och övervaknings-
enheter som ingår i
 systemet

Styr- och övervakningsenheter SEHA-COM

SEHA-COM

Styr- och övervakningsenheter SEHA-SLU/SLV

SEHA-SLU/SLV

Styr- och övervakningsenheter SEHA-SLQ/SLR

SEHA-SLQ/SLR

 

Styr- och övervakningsenheter SEHA-RD

SEHA-RD

Styr- och övervakningsenheter SEHA-USB

SEHA-USB

Komponenter

Komponenter RDHA

RDHA

Komponenter RDHB

RDHB

Komponenter KBHA

KBHA

Inertgasspjäll

Intergasspjäll IRBB

IRBB

Intergasspjäll ICBB

ICBB

Intergasspjäll IRBG

IRBG

 

Intergasspjäll ICBG

ICBG

Copyright Hagab Industri AB | Jönköping 036-36 30 90 | Stockholm 08-689 90 10